Brandskydd

Rätt nivå
Hur bör brandskyddet vara utformat i förhållande till verksamheten? Har man rätt nivå på brandskyddet ? Tillsammans med verksamheten går vi igenom detta.

Projektering
Vi erbjuder stöd i projektering av brandskydd

Planer
Tillsammans med verksamheten tar vi fram planer för hantering av nuvarande och framtida krav på brandskydd.

Utbildning & Dokumentation
Vi utbildar skyddsinspektörer, brandskyddssamordnare, säkerhetssamordnare med flera i brandskydd. Vi erbjuder även praktiska övningar i hur man släcker bränder.

Brandskyddsdokumentation – Krav på brandskyddsdokumentation ställs från myndigheternas sida. Vi hjälper verksamheten att ta fram denna dokumentation.