Säkerhet och ekonomi !


Frågor i ditt säkerhetsarbete

- Vad kostar säkerheten verksamheten idag

- Vad är egentligen säkerhet

- Vilka kostnader uppfattas som säkerhetshöjande åtgärder

- Vad får säkerheten tillåtas att kosta

Vi går tillsammans med verksamheten igenom av säkerheten kostar idag, analyserar samt tar fram rutiner för framtida uppföljning. Vi arbetar med organisationens eget ekonomisystem som ett redskap i detta arbete. Genom detta arbete får verksamheten bättre kontroll över nuvarande och framtida säkerhetskostnader.