Krishantering

Handlingsplaner
Varje organisation bör ha en plan som är framtagen och känd i verksamheten över hur man hanterar olika påfrestningar för organisationen exempelvis produktionsstörningar/avbrott, elavbrott, avbrott i vattentillförseln, meteorologisk påverkan på verksamheten mm.

Anställda
Hur tar man hand om personalen i samband med en kris. Vad är en kris? Att bli av med sin anställning kan vara en kris. Att vara med om en svår händelse i arbetet kan vara en annan kris. Vi har kristerapeuter som kan gå in i händelsens centrum och stödja och stärka personal och verksamhet vid olika händelser.

Övningar
Vi tar tillsammans med organisationen fram möjliga hotbilder där vi övar personal och ledning i att hantera dessa.