Krisinformation via hemsida - webben i kris

Vid en händelse som berör många människor - anställda eller allmänhet är det viktigt att få ut information snabbt och korrekt. Genom detta kan resurser frigöras för att mer effektivt fokusera på att lösa krisen. En viktigt informtionskanal är via den hemsida som organisationen normalt använder att sprida information om verksamheten. Hemsidan bör anpassaa för att även fungera som en central informationskälla i kris. Argona erbjuder stöd i utformningen av denna sida.