Argona Säkerhet AB är ett konsultföretag med inriktning på att hjälpa både privata och offentliga organisationer med olika typer av utvecklingsåtgärder inom säkerhetsområdet. Argona Säkerhet AB ingår i Argonagruppen och grundades 1990.

Vi arbetar med frågor kring brand- och skalskydd, krisledning, IT-säkerhet, sårbarhet, hot och våld mm. Vi genomför risk- och sårbarhetsanalyser, tar fram brandskyddsdokumentation, styrrutiner i säkerhet både övergripande och lokalt, projektering av säkerhet, analys av säkerhetskostnaderna mm.

Företaget är representerat i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm. I Göteborg samarbetar vi med CMC AB. Argona AB är bl.a. medlem i NSD (Näringslivets Säkerhetsdelegation) Offsäk (Föreningen Offentlig Säkerhet) samt ingår i SÄK-gruppen.

Våra kunder utgörs av företag, myndigheter, landsting och kommuner.