Säkerhetshandbok

Dokumentation över hur man hanterar olika säkerhetsfrågor bör finnas dokumenterade digitalt och/eller i pappersform. Vi hjälper till vid framtagande/uppdatering av befintliga säkerhetsföreskrifter / instruktioner. Vi arbetar i olika IT-miljöer och kan hantera även den fysiska uppdateringen i organisationens system.