Policies

Säkerhetspolicy

Ramar och regler samt ansvaret för säkerheten skall finnas angivet i en säkerhetspolicy för verksamheten. Vi hjälper till i framtagandet / uppdateringen av säkerhetspolicy.

Instruktioner

Detaljerade, anpassade och löpande arbetsinstruktioner för säkerhetsfrågorna bör finnas för samtliga enheter inom en organisation. Vi stödjer arbetet med att ta fram dessa.